Villa Costa

Villa Costa

włosko-polska rezydencja w okolicach Lukki, w Toskanii

Villa Costa, Toskania

OGÓLNE ZASADY WYNAJMU

Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem Maria Bandoni Rentals. Prosimy zapoznać się z zasadami wynajmu przed dokonaniem rezerwacji. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją poniższych warunków.


MINIMALNY OKRES WYNAJMU
Wszystkie obiekty wynajmowane są od soboty do soboty, inne dni do ustalenia, jeśli będzie taka możliwość. Najkrótszy okres wynajmu wynosi tydzień.

REZERWACJA
Zaliczka w wysokości 30% opłaty za wynajem jest wymagana do potwierdzenia rezerwacji. Pozostała kwota do uiszczenia bezpośrednio po przyjeździe.

KAUCJA (SECURITY DEPOSIT)
Wysokość kaucji waha się w zależności od obiektu, zwykle między 150 i 250 EU. Kaucję należy uiścić gotówką bezpośrednio po przyjeździe. Dokładna kwota znajdzie się na formularzu potwierdzającym rezerwację.
Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu gościa; kwota może być pomniejszona o dodatkowe opłaty jeśli są wymienione w formularzu rezerwacji, tj. opłaty za klimatyzację i / lub koszty strat powstałych na wskutek pobytu gości.

MEDIA
W cenę wliczone są wszystkie media oraz internet bezprzewodowy. Dodatkowo płatna pościel 10 euro/osoba (opcjonalnie) oraz klimatyzacja. Formularz rezerwacji zawiera listę usług zawartych w cenie wynajmu i opłat dodatkowych dla każdego obiektu.
Zużycie prądu: Rząd włoski wprowadził ogólnokrajowy system ograniczania zużycia prądu. Zaleca się ostrożność przy użyciu więcej niż jednego urządzenia, gdyż może to spowodować automatyczne wysadzenie korków.

ZAOPATRZENIE
Zakwaterowanie typu self-catering oznacza wyżywienie we własnym zakresie jak również indywidualne zaopatrzenie w środki czystości (mydło, detergenty, papier toaletowy) itp.

SPRZĄTANIE KOŃCOWE
Koszt sprzątania końcowego nie zawiera kosztu sprzątania kuchni i jadalni. Jest to obowiązek gości (włączając zmycie naczyń, sztućców, itp.). Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje potrącenie z kaucji kosztu dodatkowego sprzątania (25 EU od osoby, nie więcej niż 100EU) ponad regularną opłatę za sprzątanie.

REZYGNACJA Z REZERWACJI
W przypadku rezygnacji z rezerwacji, bezwarunkowo pobierane są następujące opłaty:
Do 60 dni przed zarezerwowanym okresem – 10% ceny wynajmu.
59-30 dni przed zarezerwowanym okresem – 15% ceny wynajmu.
29 – 0 dni przed zarezerwowanym okresem - 25% ceny wynajmu

ZALECA SIĘ WYKUPIENIE PEŁNEGO UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO.

UNIEWAŻNIENIE LUB ZMIANA REZERWACJI PRZEZ MARIA BANDONI RENTALS
Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie zapewnić zarezerwowanego obiektu, zachowujemy prawo do zamiany na podobny obiekt. Jeśli zamiana okaże się niemożliwa lub klient jej nie akceptuje, zwracamy pełną wpłaconą kwotę.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne koszty anulowania planów podróży.

PRZYJAZDY I WYJAZDY
Przyjazd: sobota 17-20. Wyjazd: sobota 8-10 rano.
Jeśli z jakiegoś powodu przyjazd nastąpi po 20, należy uprzedzić właścicielkę telefonicznie. Między 10 a 17 odbywa się sprzątanie obiektu.

LICZBA GOŚCI
Liczba gości, włączając dzieci, nie może przekraczać liczby w opisie obiektu.

ZACHOWANIE
Klient potwierdzając rezerwację, jest odpowiedzialny za prawidłowe i godne zachowanie jego grupy. W przypadku niestosownego zachowania  niezgodnego z cywilizacyjnymi  standardami i zakłócającego spokój  otoczenia właściciel lub jego przedstawiciel może zwrócić się do klienta o opuszczenie obiektu.

ZWIERZĘTA DOMOWE
Zwierzęta nie są powszechnie akceptowane przez właścicieli wynajmowanych obiektów, jeśli klient chce przywieźć ze sobą psa lub kota, musi uzgodnić wcześniej z właścicielem, wymagana jest wówczas dodatkowa kaucja.

SKARGI
W przypadku pojawienia się problemów na terenie obiektu, należy zgłosić je właścicielce osobiście bądź telefonicznie. Ze swej strony postaramy się rozwiązać problem w najkrótszym możliwie czasie. Klient, który opuści obiekt traci prawo do zwrotu pieniędzy. Skargi wniesione po zakończeniu pobytu nie będą uwzględniane. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że rezerwujecie pobyt w starych, zabytkowych willach odnowionych z zachowaniem ich historycznych walorów. Zrozumienie i duch współpracy są bardzo doceniane. Maria Bandoni Rentals nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody i / lub prądu spowodowane siłą wyższą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
Odpowiedzialność klienta nie ogranicza się do wysokości kwoty kaucji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas swojego pobytu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KWATERODAWCY
Oferowane przez nas obiekty zostały dokładnie sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i wierzymy, że nie stanowią zagrożenia dla gości. Nie oferujemy formalnej gwarancji bezpieczeństwa. Klienci powinni zachować ostrożność podczas pobytu w obcym kraju i w tych historycznych obiektach. Niniejszym klient przyjmuje do wiadomości, że Maria Bandoni Rentals nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu klienta podczas pobytu w wynajmowanym obiekcie.